Verzuimondersteuning en
uw hulp bij re-integratie

Verzuimondersteuning en uw hulp
bij re-integratie

Wij hebben de specialisten!

iso

Wij kunnen u helpen met:

arbo foto (22)

Beperk verzuim en uw verzuimkosten

Arbo.nu is een gecertificeerde arbodienst en beschikt over een gedegen kennis van de Arbowet. Wij richten ons vooral op re-integratie op maatschappelijk verantwoorde wijze, preventieve processen om verzuim tegen te gaan en afvloeiing als het niet anders kan. Onze ervaring en kennis, gecombineerd met een praktische aanpak van elke opdracht, resulteert in een aanzienlijke beperking van verzuim en verzuimkosten.

Verzuimsoftware Visma

Arbo.nu werkt met het online verzuimportaal van Visma waarmee de volledige registratie van verzuim goed en gemakkelijk geregeld kan worden. Door het gebruik van Visma kunnen de werkgever, de werknemer en de arbodienst samenwerken in hetzelfde dossier. Om te voldoen aan de privacy eisen hebben partijen alleen toegang tot die gegevens die binnen de eigen rol zijn toegestaan.

Video afspelen over visma verzuim

FAQ

Bekijk hier de veelgestelde vragen. Zit uw vraag er niet tussen?
Neem gerust contact met ons op.

De afkorting RI&E staat voor Risico Inventarisatie & Evaluatie. Elk bedrijf is verplicht een RI&E op te stellen (uitzondering is de ZZP’er). Zelfs als er alleen kantoorwerk wordt gedaan, moet de RI&E op orde worden gehouden. Mocht er een ongeval op de werkplek plaatsvinden, dan voorkom je flinke boetes als de RI&E op orde is. In de RI&E worden alle mogelijke risico’s voor de gezondheid en veiligheid van de medewerkers opgenomen. Het is de bedoeling dit schriftelijk vast te leggen en dit ook regelmatig te evalueren, ofwel checken of alles nog up-to-date is. Uitbreiding van kantoor of werkzaamheden? Vul de RI&E dan aan. Hulp nodig bij het opstellen of toetsen van de RI&E? Neem contact met ons op!

In Nederland is de bedrijfsarts de enige arts die mag bepalen of iemand arbeidsongeschikt is en in welke mate. U kunt bij de bedrijfsarts terecht als u last heeft van langdurige klachten waardoor u uw werk (gedeeltelijk) niet kan uitvoeren of als u zich zorgen maakt dat u hier op (korte) termijn last van zult krijgen. Dat laatste noemen we een zogenaamd preventief consult, waar iedere werknemer in Nederland recht op heeft. Tijdens een consult onderzoekt de bedrijfsarts uw klachten, of deze nu psychisch of fysiek zijn. Hij of zij stelt dan vast wat u nog wél kunt. Hij zorgt er ook voor dat er hulp wordt ingeschakeld als er sprake is van een arbeidsconflict. Een bedrijfsarts is ook nodig voor diverse keuringen (zoals die voor het groot rijbewijs) en een PMO (Preventief Medisch Onderzoek).

U bent arbeidsongeschikt als u niet in staat bent om uw eigen werk (volledig) uit te voeren als gevolg van ziekte, bevalling of zwangerschap. Voor de ZW (Ziektewet), WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheid) moet in elk geval sprake zijn van een rechtstreeks en medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling. Dat wil zeggen dat de bedrijfsarts (soms in samenwerking met medisch specialisten) moet vaststellen dat iemand arbeidsongeschikt is en in welke mate.

De afkorting WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Het is een uitkering van de overheid voor werknemers die als gevolg van ziekte niet of minder kunnen werken en daarmee niet hun oude loon kunnen verdienen. Er zijn 2 uitkeringen onder de WIA; de WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) en de IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten).

Voor recht op de WGA geldt dat u minimaal 2 jaar ziek bent, maar dat er uitzicht op is dat u in de toekomst weer (meer) kunt werken. Daarnaast moet u met dat werk dat u in de toekomst nog kunt doen 65% of minder van uw oude loon verdienen.

Voor recht op de IVA geldt dat u nog maximaal 20% van uw oude loon kunt verdienen en dat dit bovendien in de toekomst (naar alle waarschijnlijkheid) niet meer zal verbeteren, zogenaamde duurzame arbeidsongeschiktheid.

Om gezond en veilig werken te bevorderen, moet een preventiemedewerker aangesteld worden binnen het bedrijf. Afhankelijk van de omvang en vooral ook de hoeveelheid risico’s binnen uw bedrijf, kan dit iemand zijn die naast zijn of haar eigen functie preventiemedewerker is of iemand die zich hier volledig op richt. Een preventiemedewerker houdt zich bezig met de dagelijkse veiligheid en gezondheid van de werknemers, door preventieve maatregelen te nemen en nauw betrokken te zijn bij de RI&E. Je kunt als werknemer bij de preventiemedewerker terecht met vragen over mogelijke risico’s op de werkplek.

Onze referenties

Benieuwd of wij iets kunnen betekenen voor uw organisatie?