Preventie

Benieuwd hoe wij u kunnen ondersteunen?

Wij bieden verschillende abonnementen aan. Al vanaf € 1,75 per medewerker per maand.

arbo foto (20)

Effectief preventiebeleid

Een organisatie die zorgt voor goede arbeidsomstandigheden, investeert in gezonde en gemotiveerde werknemers. Belangrijk is een juiste analyse van het ziekteverzuim, een procedure voor ziek- en herstelmeldingen en het structureel plannen van verzuimgesprekken met werknemers. Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, mag de werkgever zelf deze functie vervullen. Samen met Arbo.nu kan de preventiemedewerker zorgen voor gezond en veilig werken binnen het bedrijf.

Ook medische controles, fysiotherapie, sociale begeleiding en eventueel coaching maken deel uit van een succesvol beleid. Verzuim en verzuimkosten kunnen hierdoor aanzienlijk worden beperkt. Arbo.nu kan u hierover adviseren. Tevens werkt Arbo.nu samen met The Vital Company die mensen inspireert tot een gezonder, fitter en vitaler leven.

arbo foto (20)

Preventief Medisch Onderzoek

Met het preventief medisch onderzoek (PMO) stellen werkgevers hun werknemers periodiek in de gelegenheid een gezondheidsonderzoek te ondergaan. Dit gebeurt individueel en op vrijwillige basis.
Het belang van dit preventieve onderzoek is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet.
PMO is de verbeterde versie van PAGO (Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek). Het medisch onderzoek, uitgevoerd door onze bedrijfsarts, beoordeelt het werkvermogen, gezondheidsrisico’s, leefstijl en geeft verbeterpunten.
Na het onderzoek ontvangt de werknemer de uitslag via een vertrouwelijk adviesrapport met eventueel advies over vervolgstappen of doorverwijzing. Op bedrijfsniveau kunt u een algemene rapportage ontvangen met analyses en adviezen over werkomstandigheden en preventie.
Neemt u voor meer informatie contact met ons op.

physiotherapist,and,patient,on,back,view,having,rehab,session,at
the,builder,is,entering,a,sharp,screw,in,finland.,at

Risico Inventarisatie en evaluatie (RI&E)

De Arbowet verplicht elke werkgever om een goed arbobeleid te voeren, zodat de werknemers in een veilige en gezonde omgeving hun werk kunnen doen. De werknemers hebben ook een verplichting, zij moeten zich houden aan de veiligheidsregels en gebruik maken van de aangeboden hulpmiddelen. 
De basis van dit beleid wordt gevormd door de risico inventarisatie en evaluatie (ri en e), verplicht voor alle bedrijven met personeel. Hiervoor brengt u op een gestructureerde manier de mogelijke risico’s binnen uw bedrijf in kaart. Daarbij gaat het zowel om zichtbare risico’s (gevaarlijke machines en apparaten, valgevaar, etc.) als om onzichtbare risico’s (gevaarlijke gassen, langdurige stress, fysieke overbelasting, etc.), risico’s die kunnen leiden tot (langdurig) verzuim van uw werknemers.
De uitvoering van de RI&E bestaat uit inventarisatie, evaluatie en het opstellen van een plan van aanpak. In het plan van aanpak staat wie verantwoordelijk is en welke maatregelen genomen moeten worden om het werk veiliger en gezonder te maken. 
Arbo.nu kan u hierbij ondersteunen door uw preventiemedewerker te begeleiden en is inzetbaar voor het gehele traject of bepaalde onderdelen hiervan.