Tarieven

Voordelige abonnementen voor het beperken van verzuim en verzuimkosten

(Onderstaande tarieven zijn per werknemer per maand)

Basis

Abonnement
1
50
Maandelijks
 • Wettelijk verplichte aansluiting gecertificeerde arbodienst
 • Beschikbaarheid bedrijfsarts en kerndeskundige op afroep en op basis van nacalculatie
 • Jaarlijkse evaluatie, contractbespreking en divers overleg
 • Melding beroepsziekte
 • Signalering vangnet (met instemming werknemer)
 • Signalering regres (met instemming werknemer)

Garant

Abonnement
4
95
Maandelijks
 • Alle 'Basis abonnement' eigenschappen
 • Eerstelijns toegang tot verzuimconsulent

Plus

Abonnement
13
50
Maandelijks
 • Alle 'Garant abonnement' eigenschappen
 • Opdracht via werkgever voor Plan van Aanpak en bijstellingen
 • (Na 9 maanden) onderzoek voortgang re-integratie
 • 42e weeksmelding UWV
 • Consult bedrijfsarts incl. probleemanalyse
 • Vervolgconsult bedrijfsarts incl. terugkoppeling
 • Eerstejaarsevaluatie door bedrijfsarts
 • Ondersteuning bij ziek door zwangerschap door verzuimconsulent
 • Ondersteuning bij aanvraag WAZO uitkering door verzuimconsulent
 • Rapportages voor de verzuimverzekeraar
Populair

Compleet

Abonnement
20
00
Maandelijks
 • Alle 'Plus abonnement' eigenschappen
 • Inzet register casemanager
 • Re-integratieverslag bedrijfsarts voor werknemer ziek uit dienst
 • Arbeidsomstandigheden spreekuur bedrijfsarts
 • Second opinion bedrijfsarts
 • Bezoek werkplekken door bedrijfsarts
 • Sociaal Medisch Overleg (SMO)
 • Ondersteuning bij WIA-aanvraag door register casemanager
 • Opvragen van medische informatie bij behandelaar
 • Basistraining eigen regievoering (Wet verbetering poortwachter)

Losse tarieven

Dienst

Plus of Compleet

Basis of Garant

Zonder abonnement

Bedrijfsarts consult

Inbegrepen

€175,00 per consult

€210,00 per consult

Bedrijfsarts werkzaamheden

Inbegrepen

€245,00 per uur

€245,00 per uur

Advisering Verzuimconsulent

Inbegrepen

€78,00 per uur

€104,00 per uur

Advisering Case and Care manager

Inbegrepen

€150,80 per uur

€182,00 per uur

Overige werkzaamheden

Alle ondersteunende, adviserende en overige werkzaamheden worden uitgevoerd conform de tarieven vermeld in de tabel hierboven.

BTW

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Tarieven medische keuringen

 

Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)

€ 395,00 exclusief BTW

Keuring voor groot rijbewijs

€ 75,00 exclusief BTW

Keuring voor rijbewijs 75+

€ 75,00 exclusief BTW