Tarieven

Voordelige abonnementen voor het beperken van verzuim en verzuimkosten

(Onderstaande tarieven zijn per werknemer per maand)

Basis

Abonnement
1
60
Maandelijks
 • Wettelijk verplichte aansluiting gecertificeerde arbodienst
 • Beschikbaarheid bedrijfsarts en kerndeskundige op afroep en op basis van nacalculatie
 • Jaarlijkse evaluatie, contractbespreking en divers overleg
 • Melding beroepsziekte
 • Signalering vangnet (met instemming werknemer)
 • Signalering regres (met instemming werknemer)

Garant

Abonnement
5
20
Maandelijks
 • Alle 'Basis abonnement' eigenschappen
 • Eerstelijns toegang tot verzuimconsulent

Plus

Abonnement
14
20
Maandelijks
 • Alle 'Garant abonnement' eigenschappen
 • Opdracht via werkgever voor Plan van Aanpak en bijstellingen
 • (Na 9 maanden) onderzoek voortgang re-integratie
 • 42e weeksmelding UWV
 • Consult bedrijfsarts incl. probleemanalyse
 • Vervolgconsult bedrijfsarts incl. terugkoppeling
 • Eerstejaarsevaluatie door bedrijfsarts
 • Ondersteuning bij ziek door zwangerschap door verzuimconsulent
 • Ondersteuning bij aanvraag WAZO uitkering door verzuimconsulent
 • Rapportages voor de verzuimverzekeraar
Populair

Compleet

Abonnement
21
00
Maandelijks
 • Alle 'Plus abonnement' eigenschappen
 • Inzet register casemanager
 • Re-integratieverslag bedrijfsarts voor werknemer ziek uit dienst
 • Arbeidsomstandigheden spreekuur bedrijfsarts
 • Second opinion bedrijfsarts
 • Bezoek werkplekken door bedrijfsarts
 • Sociaal Medisch Overleg (SMO)
 • Ondersteuning bij WIA-aanvraag door register casemanager
 • Opvragen van medische informatie bij behandelaar
 • Basistraining eigen regievoering (Wet verbetering poortwachter)

Losse tarieven

DienstPlus of CompleetBasis of GarantZonder abonnement
Bedrijfsarts consultInbegrepen€180,00 per consult€215,00 per consult
Bedrijfsarts opstellen probleemanalyseInbegrepen€250,00 per uur€250,00 per uur
Bedrijfsarts werkzaamhedenInbegrepen€250,00 per uur€250,00 per uur
Advisering VerzuimconsulentInbegrepen€85,00 per uur€124,00 per uur
Advisering Case and Care managerInbegrepen€157,00 per uur€187,50 per uur

Overige werkzaamheden

Alle ondersteunende, adviserende en overige werkzaamheden worden uitgevoerd conform de tarieven vermeld in de tabel hierboven.

BTW

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Overige tarieven

 

Tarief vertrouwenspersoon

€ 200,00 exclusief BTW

Keuring voor groot rijbewijs

€ 95,00 exclusief BTW

Keuring voor rijbewijs 75+

€ 95,00 exclusief BTW