Tarieven

Voordelige abonnementen voor het beperken van verzuim en verzuimkosten

(Onderstaande tarieven zijn per werknemer per maand)

Basis

Abonnement
1
75
Maandelijks
 • Wettelijk verplichte aansluiting gecertificeerde arbodienst
 • Beschikbaarheid bedrijfsarts en kerndeskundige op afroep en op basis van nacalculatie
 • Jaarlijkse evaluatie, contractbespreking en divers overleg
 • Melding beroepsziekte
 • Signalering vangnet (met instemming werknemer)
 • Signalering regres (met instemming werknemer)

Garant

Abonnement
5
45
Maandelijks
 • Alle 'Basis abonnement' eigenschappen
 • Eerstelijns toegang tot verzuimconsulent

Plus

Abonnement
14
90
Maandelijks
 • Alle 'Garant abonnement' eigenschappen
 • Opdracht via werkgever voor Plan van Aanpak en bijstellingen
 • (Na 9 maanden) onderzoek voortgang re-integratie
 • 42e weeksmelding UWV
 • Consult bedrijfsarts incl. probleemanalyse
 • Vervolgconsult bedrijfsarts incl. terugkoppeling
 • Eerstejaarsevaluatie door bedrijfsarts
 • Ondersteuning bij ziek door zwangerschap door verzuimconsulent
 • Ondersteuning bij aanvraag WAZO uitkering door verzuimconsulent
 • Rapportages voor de verzuimverzekeraar
Populair

Compleet

Abonnement
22
05
Maandelijks
 • Alle 'Plus abonnement' eigenschappen
 • Inzet register casemanager
 • Re-integratieverslag bedrijfsarts voor werknemer ziek uit dienst
 • Arbeidsomstandigheden spreekuur bedrijfsarts
 • Second opinion bedrijfsarts
 • Bezoek werkplekken door bedrijfsarts
 • Sociaal Medisch Overleg (SMO)
 • Ondersteuning bij WIA-aanvraag door register casemanager
 • Opvragen van medische informatie bij behandelaar
 • Basistraining eigen regievoering (Wet verbetering poortwachter)

Losse tarieven

DienstPlus of CompleetBasis of GarantZonder abonnement
Bedrijfsarts consultInbegrepen€200,00 per consult€250,00 per consult
Psychologisch consult€250,00 per consult€250,00 per consult€300,00 per consult
Spoedconsult€275,00 per consult€275,00 per consult€300,00 per consult
Bedrijfsarts opstellen probleemanalyseInbegrepen€262,50 per uur€300,00 per uur
Bedrijfsarts werkzaamhedenInbegrepen€262,50 per uur€300,00 per uur
Advisering VerzuimconsulentInbegrepen€104,00 per uur€137,50 per uur
Advisering Case and Care managerInbegrepen€165,00 per uur€200,00 per uur
Thuiscontrole (exclusief reiskosten)€125,00 per keer€125,00 per keer€150,00 per keer
Opvragen medische informatie (exclusief kosten medisch specialist)€110,00 per document€110,00 per document€125,00 per document
Vertrouwenspersoon€162,50 per uur*€162,50 per uur*€162,50 per uur*

*Tarief vertrouwenspersoon van toepassing in geval van jaarabonnement vertrouwenspersoon van € 750,00 per jaar.

BTW

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Overige tarieven

 

Keuring voor groot rijbewijs

€ 100,00 exclusief BTW

Keuring voor rijbewijs 75+

€ 100,00 exclusief BTW