Verzuimmanagement

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen?

Wij bieden verschillende abonnementen aan. Al vanaf € 1,75 per werknemer per maand.

arbo foto (19)

Effectief verzuimbeleid

Wanneer schakelt u Arbo.nu in?
Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt en het niet duidelijk is hoe lang dat gaat duren.
Vanaf dag 1 dienen op vaste momenten reintegratie activiteiten ondernomen te worden, zoals het verwerken van de ziekmelding, het bijhouden van een reintegratiedossier, het opstellen van een plan van aanpak, het voeren van voortgangsgesprekken en het zoeken naar passend werk zowel binnen als buiten uw organisatie. De verzuimconsulenten van Arbo.nu kunnen dit allemaal voor u uitvoeren of u hierbij adviseren. Zij zorgen dat deze stappen tijdig worden uitgevoerd, vanzelfsprekend rekening houdend met de Wet verbetering poortwachter en de geldende privacyregels.

arbo foto (19)

Verzuimconsulenten

Wij spreken de taal van de werknemer! Het persoonlijke contact met u als klant is onze kracht evenals de aandacht voor uw werknemer.
Een aantal van onze opdrachtgevers werkt met arbeidsmigranten en wij hebben veel kennis en ervaring met de begeleiding hiervan. Onze verzuimconsulenten spreken meerdere talen, waardoor werknemers in de eigen taal te woord kunnen worden gestaan. Zij spreken onder andere Engels, Pools, Lets, Turks, Russisch, Oekraïens en uiteraard Nederlands.

arbo foto (2)

Bedrijfsartsen

Zowel een bedrijfsarts als een arboarts begeleiden werknemers die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn tijdens ziekte en reintegratie. Maar wat is het verschil tussen deze artsen?
De bedrijfsarts is een deskundige op het gebied van arbeid en gezondheid. De arbo arts is een basisarts en heeft minder bevoegdheden dan de bedrijfsarts. Arbo.nu werkt alleen met
BIG geregistreerde bedrijfsartsen en zij zijn voor iedereen beschikbaar.

Een van onze bedrijfsartsen is tevens psycholoog. Het inzetten van een psycholoog voor genezing en preventie van klachten is een uitstekend middel om verzuim te verkorten of te voorkomen. Deze behandelaren zijn gespecialiseerd in het behandelen en voorkomen van psychische klachten zoals bijvoorbeeld angstklachten, paniekklachten, depressie, overspanning, posttraumatische stressklachten, lijden onder pestgedrag, alcoholisme, huiselijk geweld, dwanghandelingen en dwanggedachten. De investering van de werkgever in behandeling van de werknemer, zal blijken uit een verwachting van verzuimvermindering met een factor 10. Uiteraard is goed werkgeverschap veel belangrijker, zijn werknemers blij dat ze worden geholpen en verstevigt dat de band en het vertrouwen in de werkgever. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

arbo foto (10)

Online verzuimportaal Visma

Met Visma Verzuim kunt u eenvoudig het verzuim van uw werknemers beheren. Daarnaast is het mogelijk om de verzuimsoftware eenvoudig te koppelen aan uw huidige systemen en hebben uw werknemers ook inzicht in alle relevante informatie over hun verzuim.

Fysiotherapie

Arbo.nu werkt samen met Fysiotherapie WeMove.
Werknemers kunnen bij deze praktijk terecht om zich te laten behandelen met klachten die ontstaan tijdens het werk of die door de werkzaamheden in stand worden gehouden. Naast het behandelen van acute klachten werkt de fysiotherapeut ook op preventieve basis. Preventieve behandelingen kunnen het optreden van fysieke klachten voorkomen. Ook tijdens het re integratietraject kan de fysiotherapeut een rol spelen en kan er gericht een behandelplan opgesteld worden. Onze vaste fysiotherapeut van WeMove heeft een eigen praktijkruimte op onze locatie in Wateringen en is daar een aantal dagen per week aanwezig. Zij spreekt de Nederlandse, Engelse en Poolse taal.

doctor,or,physiotherapist,working,examining,treating,injured,leg,of,athlete
arbo foto (24)

Vertrouwenspersoon

Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht hun werknemers een veilige werkomgeving te bieden. De aanpak van ongewenste handelingen, zoals seksuele intimidatie of pesten, wordt vastgelegd in een wettelijk verplicht beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van een goed PSA-beleid. Een externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en objectief en heeft veel ervaring en kennis op dit gebied. Het verlaagt de drempel voor het aankaarten van problemen en zo werkt u aan een goede werksfeer en houdt u uw mensen duurzaam inzetbaar.
Arbo.nu kan u hierover adviseren en een vertrouwenspersoon bieden.

arbo foto (24)