Re-integratie

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen?

Wij bieden verschillende abonnementen aan. Al vanaf € 1,75 per medewerker per maand.

arbo foto (21)

Arbeidsdeskundig advies

Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt en het niet duidelijk is hoe lang dat gaat duren, kan er een re integratietraject ingezet worden. Dan wordt er samen met de werknemer naar reële mogelijkheden gekeken om weer aan het werk te gaan. De probleemanalyse die onze bedrijfsarts opstelt en het daarbij afgegeven advies voor de re-integratie vormen een goede basis voor het
re-integratietraject. Tijdens dit traject hebben werkgevers te maken met:

  • De Wet verbetering poortwachter die allerlei verplichtingen oplegt;
  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die de privacy van de werknemer beschermt;
  • Verschillende partijen, waaronder UWV, re integratiebedrijven, verzuimverzekeraars en detacheringsbureaus.

Het is belangrijk dat alle stappen van het re-integratietraject op het juiste moment worden uitgevoerd. Zo kan namelijk aangetoond worden dat uw organisatie voldoende inspanningen heeft verricht voor de re-integratie en kan een eventuele loonsanctie worden voorkomen.
Bij dit alles kan Arbo.nu u van dienst zijn, niet alleen door de wet- en regelgeving op de juiste manier toe te passen, maar ook door het geven van duidelijke, daadkrachtige en professionele oplossingen.
Tevens is het mogelijk dat Arbo.nu u dit gehele traject uit handen neemt.
Als u juridisch advies nodig heeft kan Arbo.nu u doorverwijzen naar YM Business Support BV, waar Arbo.nu mee samenwerkt.

arbo foto (22)

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundige werkt samen met de bedrijfsarts, met inachtneming van privacywetgeving en medische geheimhouding. De arbeidsdeskundige heeft contact met zowel werknemer als werkgever en bezoekt waar nodig de werkplek. Met behulp van zijn kennis van werk, wet- en regelgeving, het betreffende bedrijf en de informatie van de bedrijfsarts, brengt hij een advies uit over de te nemen vervolgstappen. Arbo.nu werkt samen met een aantal arbeidsdeskundigen en kan een beroep doen op hun expertise op het juiste moment in het
re-integratietraject.

arbo nu stock 1920px (5)
arbo uitsneden 1920px (9)

Re-integratie eerste spoor

De eerste stap in het re-integratietraject is de zogeheten ‘re-integratie eerste spoor’. Er wordt dan geprobeerd om de arbeidsongeschikte werknemer weer zijn/haar eigen functie te laten uitvoeren. Is dat niet mogelijk – ook niet in aangepaste vorm – dan wordt gekeken of er ander passend werk beschikbaar is binnen uw organisatie.

Re-integratie tweede spoor

Lukt het niet om de werknemer te laten reïntegreren in uw organisatie, dan kan samen met de werknemer op zoek gegaan worden naar een andere werkgever waar hij/zij blijvend in dienst kan treden. Dit is de zogeheten ‘re-integratie tweede spoor’ of spoor 2 traject. De nieuwe werkgever kan bijvoorbeeld een zusterorganisatie zijn of een organisatie uit uw netwerk. Ook kan overwogen worden de werknemer te detacheren bij een andere werkgever. De re-integratie tweede spoor komt voort uit de Wet verbetering poortwachter en deze start wanneer blijkt dat het eerste spoortraject niet haalbaar is, maar op zijn laatst in de 52e week van de arbeidsongeschiktheid. Een tweede spoortraject duurt ongeveer 9 tot 12 maanden met een wettelijk maximum van twee jaar. Het in gang zetten van een tweede spoortraject kunnen wij voor u realiseren via Ontzorg.nu. Tevens werkt Arbo.nu samen met diverse reïntegratiebedrijven waaronder RC Westland.

arbo uitsneden 1920px (8)